1

Τι είναι η Σχολική Διαμεσολάβηση ή Μεσολάβηση Συνομηλίκων

Εδώ και τρία χρόνια λειτουργεί στο σχολείο μας ομάδα σχολικής διαμεσολάβησης, η οποία εντάσσεται σε ένα πλαίσιο εκδημοκρατισμού του σχολείου και ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στη σχολική καθημερινότητα. Μια ομάδα περίπου 20 μαθητών ενταγμένων σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, εκπαιδεύεται με βιωματικό τρόπο στη διαχείριση και επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών του σχολείου μας.
Η Σχολική Διαμεσολάβηση είναι πρόγραμμα και διαδικασία όπου μαθητές της ίδιας ηλικίας διευκολύνουν την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ δύο ατόμων με τη βοήθεια ουδέτερων προσώπων, τα οποία διευθύνουν μία συζήτηση στην οποία τα δύο μέρη λαμβάνουν οικειοθελώς μέρος. Η διαδικασία αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην αλλαγή του τρόπου που οι μαθητές κατανοούν και επιλύουν τις συγκρούσεις όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και στη ζωή τους καθώς εστιάζουν όχι στην τιμωρία αλλά στην ενσυναίσθηση και την αλλαγή της κακής συμπεριφοράς. Μία μεσολάβηση ομοτίμων δεν είναι δικαστήριο, αλλά μία εξεύρεση λύσης. Οι εμπλεκόμενοι σε μια φιλονικία μπορούν να απευθύνονται από μόνοι τους στους μεσολαβητές ή να σταλούν από τους καθηγητές ή τους συμμαθητές τους ή να κληθούν από τους ίδιους τους μεσολαβητές. Οι συνομήλικοι μεσολαβητές δεν αποφασίζουν, αλλά εργάζονται προς μία αποδεκτή και από τις δύο πλευρές λύση, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα. Δοκιμάζουν να φέρουν τις δύο πλευρές σ΄ ένα τραπέζι και να αποσοβήσουν την κλιμάκωση. Προκειμένου να διευθετηθεί μια διαφορά , πρέπει οι μεσολαβητές να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Όταν όμως δεν μπορούν να καταφέρουν τίποτε , τότε πρέπει να εγκαταλείπουν το περιστατικό έτσι ώστε για παράδειγμα ο διδάσκων να παίρνει πειθαρχικά μέτρα.
Κατά τη διάρκεια της μεσολάβησης υπάρχουν κανόνες οι οποίοι τηρούνται από τους μεσολαβητές. Οι κανόνες αυτοί είναι οι εξής:

Ο καθένας μπορεί να δικαιολογηθεί

Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα..

Παραδεχόμαστε αυτά που έχουν ειπωθεί

Αυτά που έχουν ακουστεί μένουν μέσα στην ομάδα

Μιλάει ο καθένας για τον εαυτό του

Σεβόμαστε ο ένας τον άλλο

Τηρούμε τους κανόνες και τις προθεσμίες

Το πλεονέκτημα της μεσολάβησης είναι ότι δεν υπάρχουν ηττημένοι, ενώ με την αποχή από την τιμωρία αποφεύγονται νέες συγκρούσεις. Οι μαθητές μαθαίνουν να αναζητούν περισσότερο τις ευθύνες στον εαυτό τους. Έτσι μπορούν να αυξάνουν την υπευθυνότητά τους.

Δείτε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της Διαμεσολάβησης από τον Συνήγορο του Παιδιού.

2

Είδη των προβλημάτων

Με τη μεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων αντιμετωπίζονται τα παρακάτω προβλήματα:

Φήμες και κουτσομπολιά

Προβλήματα στις σχέσεις / παρενόχληση

Φυλετικός ή κοινωνικός ρατσισμός

Καβγάδες και τσακωμοί

Βανδαλισμός

Εκφοβισμός μέσα ή έξω από την τάξη

3

Πλεονεκτήματα Διαμεσόλαβησης

Λιγότερη βία

Βελτίωση της επικοινωνίας και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων

Επαύξηση της υπευθυνότητας

Βελτίωση του κλίματος του σχολείου

4

Το πρόγραμμα στο σχολείο μας

Από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα υπεύθυνοι του προγράμματος ορίζονται δύο ή τρεις εκπαιδευτικοί.

2011-12: Κωτσέλη Μαρία
2012-13: Αθανασίου Ελένη, Κωτσέλη Μαρία, Μπάντιου Ελένη
2013-14: Κωτσέλη Μαρία, Μπάντιου Ελένη
2014-15: Αθανασίου Ελένη, Μπάντιου Ελένη

Πληκτρολογήστε
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγησή σας. Πατήστε για αποδοχή ή κάνετε τις ανάλογες τροποποιήσεις στον browser σας.