Μαθητική ταινία «Graffiti»

Μαθητική ταινία «Graffiti»

150 150 2ο Γυμνάσιο

Η μαθητική ταινία «Graffiti» πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος «Γυρίζοντας μια ταινία μικρού μήκους» κατά το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος «Γυρίζοντας μια ταινία μικρού μήκους».

Γράψτε μια απάντηση