Μαθητική ταινία «Graffiti”

Μαθητική ταινία «Graffiti”

150 150 2ο Γυμνάσιο

Η μαθητική ταινία «Graffiti” πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος «Γυρίζοντας μια ταινία μικρού μήκους” κατά το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος «Γυρίζοντας μια ταινία μικρού μήκους”.

Γράψτε μια απάντηση