• Εγγραφή
Απουσίες Εκτύπωση
Δευτέρα, 30 Ιούνιος 2014 16:42
 • Οι μαθητές παίρνουν τόσες απουσίες όσες οι ώρες μαθημάτων που χάνουν. Αυτό συμβαίνει και κατά τις εκδηλώσεις του σχολείου σε Εθνικές Επετείους ή εκπαιδευτικές επισκέψεις. Δεν δικαιολογούνται οι μονόωρες απουσίες ή αποβολές.
 • Όταν επιβάλλεται ωριαία αποβολή, ο μαθητής μπορεί να παραμείνει στην τάξη αν το επιθυμεί, χωρίς να ενοχλεί, ή με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης να κατεβαίνει στο γραφείο και να κάνει κάτι που θα του ανατεθεί.
 • Ειδικά, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται με αθλητική περιβολή (φόρμα, αθλητικά παπούτσια). Σε όσους δεν έχουνprwini kalimera αθλητική περιβολή θα τους καταλογίζεται απουσία, θα ενημερώνεται ο Διευθυντής και ο κηδεμόνας τους και αυτό θα αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγησή τους.
 • Οι απουσίες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως δικαιολογημένες είτε με την προσκόμιση ιατρικής ή νοσοκομειακής βεβαίωσης είτε με αίτηση δικαιολόγησης από τον ίδιο τον κηδεμόνα, το αργότερο μέχρι και 20 ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.Σημειωτέον ότι ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημέρες το χρόνο και όχι περισσότερες από 2 ημέρες κάθε φορά. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει τμήμα ημέρας (πχ 2 πρώτες ώρες επειδή πήγε τον μαθητή για εμβολιασμό. Στις περιπτώσεις αυτές η δικαιολόγηση γίνεται μόνο από γιατρό.
 • Επαρκής (προβιβάζεται στην επόμενη τάξη)χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν:
 1. το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 64 ανεξάρτητα από τον λόγο στον οποίο οφείλονται,
 2. το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114 με την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις 64 θα είναι όλες δικαιολογημένες,
 3. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15 (ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου).
 • Ελλιπής ( ο μαθητής δεν δίνει εξετάσεις τον Ιούνιο αλλά το Σεπτέμβριο) χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν:
 1. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου (δηλαδή διαγωγή κοσμιότατη και Γενικός Μέσος Όρος βαθμών τουλάχιστον 15).
 2. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 164 αλλά όχι πέραν των 214 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες συνήθως από Νοσοκομείο, η διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15 (ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου).
 • Ανεπαρκής ( ο μαθητής μένει στην ίδια τάξη) χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν σημείωσε πάνω από 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.
 

Η αγαπημένη σας ταινία

 

Ζαλόγγου & Αράχθου | 13341 Άνω Λιόσια | 2102470555 | 2102484649 | 2gymanli@sch.gr

Copyright © 2018 - 2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων

Erotik film