• Εγγραφή
Ζούμε Μαζί - Δε φοβάμαι - Δε φοβίζω (Χ. Γιάγκου, Α' Γυμνασίου, Σχολ. έτος 2014-2015) Εκτύπωση
Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 19:34

Στο κατώφλι του Γυμνασίου, οι μεγάλες σημαντικές αλλαγές έρχονται να προβληματίσουν τον κάθε μαθητή. Μεγαλώνουν και η  είσοδός τοsmileυς στο «νέο» σχολείο τους το υπενθυμίζει. Οι επιρροές, που δέχονται καθιστούν απαραίτητη προϋπόθεση τη  γνωριμία με το «ΕΓΩ» και την ενδυνάμωση των θετικών τους στοιχείων, αλλά και την αναγνώριση και διαχείριση των ελαττωμάτων τους. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, αλλά και ενσυναίσθηση. Σκοπός είναι μέσα από μια βαθύτερη γνωριμία με τον εαυτό τους να μπορέσουν να αποδεχτούν και να σεβαστούν τη μοναδικότητα- διαφορετικότητα του άλλου, να κοινωνικοποιηθούν και να συνεργάζονται αρμονικά με τους άλλους.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ PROJECT MAΣ
Να εστιάσουμε στο ΕΓΩ και στις ιδιαιτερότητές του και γνωρίζοντας βαθύτερα τον εαυτό μας, αποδεχόμενοι προτερήματα και befriendελαττώματα, να γνωρίσουμε και ν’ αποδεχτούμε το γνωστό – άγνωστο συμμαθητή μας και αναπτύσσοντας παράλληλα την ικανότητα διαχείρισης συναισθημάτων και την επικοινωνιακή μας ικανότητα να αμβλύνουμε ή και να εξαλείψουμε τις συγκρούσεις και την ενδοσχολική βία.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΟΦΕΛΗ

  • Σεβασμός του άλλου και διαχείριση συναισθημάτων.
  • Σεβασμός σε κοινούς κανόνες που θα βοηθήσουν και την καλύτερη έκβαση των μαθημάτων και κατά συνέπεια βελτίωση του μαθησιακού κλίματος στην τάξη και το σχολείο.
  • Αντιμετώπιση συγκρουσιακών καταστάσεων.
  • Συνεργασία και χρέος για βελτίωση απόδοσης στην ομάδα.

Η υπεύθυνη καθηγήτρια , Χ.Γιάγκου ΠΕ07

Οι Μαθητές του final1Α2

Ομάδα 1: Ξ.Σκεπετάρη, Σ. Μαρινοπούλου, Α. Πελιτάρη, Η. Μυλωνά

Ομάδα 2: Π.Σαμαρτζοπούλου, Κ.Οικονομάκος, Θ. Μίνγκο, Α.Παπαδοπούλου

Ομάδα 3: Π. Κύργιος,  Α. Μυλωνάς, Γ.Κουνάνης, Γ. Ντζιαρντζίδης

Ομάδα 4: Ε. Παπαγεωργίου, Α. Καρυστινού, Γ. Κορωναίου, Κ.Καρακασίδης
 
Ομάδα 5: Χ. Πελιτάρης, Α. Πρέκα, Α. Κωστόπουλος, Γ. Παπαδόπουλος

Ομάδα 6: Ε. Παπανδρέου, Δ. Πότση, Ι. Παλλές, Ε. Ντεληφιλλιπίδη.

 

Κάντε κλικ για να δείτε τα Φύλλα εργασίας για τα συναισθήματα που εκπονήθηκαν μέσα στην τάξη.

Κάντε κλικ για να δείτε την παρουσίαση της δράσης μας

 

Η αγαπημένη σας ταινία

 

Ζαλόγγου & Αράχθου | 13341 Άνω Λιόσια | 2102470555 | 2102484649 | 2gymanli@sch.gr

Copyright © 2018 - 2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων

Erotik film